GELECEK SAYIMIZ...


Değerli Araştırmacılar,

YENİSEY Uluslararası Dil, Edebiyat ve Eğitim Dergisi Uluslararası hakemli bir dergidir.

Dergimiz 5. Cildinden itibaren Doç. Dr. İlyas YAZAR editörlüğünde yayın hayatına devam edecektir.

Dergimizin 5. Cildinin 1. Sayısı Haziran 2024 tarihinde yayınlanacaktır.

Dil, edebiyat ve eğitim alanındaki güncel çalışmalarınızı Dergimizin yayın formatına uygun şekilde gönderebilirsiniz.