KERKÜK TÜRKMENCESİ, ALTUNKÖPRÜ AĞZINDA BALIK İSİMLERİ

Author:

Year-Number: 2020-Cilt / Volume: 1, Sayı / Issue: 1
Number of pages: 25-31
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Nüfusları 3 milyon civarında olan Irak Türkmenleri, Irak’ın Musul, Kerkük, Erbil ve Diyale vilayetlerinde yaşamaktadırlar. Çok geniş bir bölgede yaşayan Türkmenlerin temel geçim kaynakları arasında tarım yer almaktadır. Coğrafya ve iklim koşullarına bağlı olarak hayvancılık ve balıkçılık da geçim kaynakları arasında yer alır. Yüksek Lisans tezi olarak hazırladığım çalışmam, yazılı olmayan kültürel mirasın kayıt altına alınması ve bölgenin dil ve ağız farklılıklarının ortaya konmasını amaçlamaktadır. Bu çalışmadan hareketle Altunköprü bölgesinde yaşayan Irak Türkmenlerinin geçim kaynağı olan balıkçılık ve buna ilişkin söz varlığı da oldukça dikkat çekmektedir. Zap Suyu kıyısında bulunan Altunköprü’de tatlı su balıkçılığı yapılmakta bölge halkının büyük oranda geçim kaynağını oluşturmaktadır. Oldukça zengin bir balık çeşitliliği bulunduran Zap Suyu’ndan çıkarılan balıklar ve adları değerlendirilecek, verilen bilgiler, bölgeden yapılan derleme ve görsellerle desteklenecektir.

Keywords

Abstract

Iraqi Turkmens, who are about three million people in total, live in the Iraqi provinces of Mosul, Erbil and Diyala. Agriculture is one of the main source of income of these Turkmens who live in a rather expanded region. Considering the geography and climate, livestocks and fishes are also possible ways to earn a life. This work of mine, which prepared as a master's thesis, aims to record the undocumented cultural heritage and to reveal the language/dialect differences in the region. Based on this aim, fishing, which is the livelihood of Iraqi Turkmens living in the Altunköprü region, and the related vocabulary also draws a certain attention. Freshwater fishery is present in Altunköprü, a city located on the banks of Zap Stream, and it constitutes the livelihood of the local people to a great extent. Fishes gathered from Zap, which has a very rich variety, and their names will be analyzed, the information provided will be supported by compilation and visuals collected from the region.

 

Keywords