TANRI TÜRK'Ü KORUSUN VE TÜRKLÜĞÜN İLAHİSİ ŞİİRLERİNİN MİLLİ DEĞERLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Author:

Year-Number: 2020-Cilt / Volume: 1, Sayı / Issue: 1
Number of pages: 1-10
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Bahtiyar Vahapzade'nin Tanrı Türk'ü Korusun şiiri ile Osman Yüksel Serdengeçti'nin Türklüğün İlahisi şiiri 'Milli Değerler' açısından karşılaştırılmıştır. Fikirleri Orta Asya'nın nehirlerinde yıkanmış, bir ayağı Kafkasya'da diğer ayağı Anadolu'da olan bu iki ulu çınarın şiirlerinde aynı ortak paydada buluşması, Türk'ün şanlı mazisini eserlerinde işlemeleri, Türk'ün benliğini ve Türklüğün özünü eserlerinde ortak bir bayrak gibi taşımaları dolayısıyla şairlerin bu iki şiirini karşılaştırmanın alana katkı sağlayacağı düşünülmüştür. Değerler ve değer eğitiminin günümüzde önemi gittikçe artmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı hazırladığı müfredatlarla ve eserlerle çocuğa değer aktarımına ayrı bir hassasiyet göstermektedir. Bu yolla çocuğun hem kişiliği şekillenecek hem de bağlı bulunduğu topluma bir aidiyet duygusu geliştirecektir. Milli değerler çocuğa eserler vasıtasıyla öğretilmektedir. Eserlerde atasını, milletini, vatanını, bayrağını öğrenir. Milli bilince sahip olur ve bu bilinçle hareket eder. Dolayısıyla hem Bahtiyar Vahapzade'nin Tanrı Türk'ü Korusun şiiri hem de O. Y. Serdengeçti'nin Türklüğün İlahisi şiiri, öğrencilerin milli değerlere ait algılarını geliştirebilecek nitelikte olduğu söylenebilir.

 

Keywords

Abstract

In this study, Bahtiyar Vahapzade's poem ‘Tanrı Türk’ü Korusun’ and Yüksel Serdengeçti's poem ‘Türklüğün İlahisi’ were compared in terms of the "National Values". Considering the fact that these two venerable names, whose ideas were shaped in the Central Asia and whose one foot is in the Caucasus and the other is in Anatolia, meet on same common ground in their poems; handle the Turks’ glorious past in their works and carry the identity of the Turks and the essence of Turkishness as a common flag in their works, it was thought that comparing these two poems of the poets will contribute to the field. Today, the importance of values ​​and values education is increasing gradually. With its curriculum and works, the Turkish Ministry of National Education shows a special sensitivity to the transfer of values to the children. In this way, both the personality of the children will be shaped and they will develop a sense of belonging to their society. National values ​​are taught to children through valuable works. With these works, children learn about their ancestor, nation, homeland and flag. In this way, they gain national consciousness and act in accordance with this consciousness. Therefore, it can be suggested that both Bahtiyar Vahapzade's poem ‘Tanrı Türk’ü Korusun’ and Yüksel Serdengeçti's poem ‘Türklüğün İlahisi’ can improve students' perceptions of national values.

Keywords