SADIK YALSIZUÇANLAR’IN ÖYKÜLERİNDE MEKÂN

Author:

Year-Number: 2020-Cilt / Volume: 1, Sayı / Issue: 1
Number of pages: 32-41
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sadık Yalsızuçanlar, son dönem Türk edebiyatının kendine has üslûbuyla eserler üreten yazarlarından biridir. Roman, deneme, araştırma kitapları ve masal gibi farklı türlerde eserler veren yazar, asıl ününü öyküleriyle kazanmıştır. Yalsızuçanlar’ın öykülerinin temelini oluşturan masal, tasavvuf, sürrealizm üçlüsü ve metafizik arayış gerilimi, onu Türk öykücülüğünde yepyeni bir yerin sahibi kılar. Yalsızuçanlar, edebî hayata Dostoyevski, Balzac, Kafka, Borges, Joyce gibi yazarları okuyarak başlar. Yalsızuçanlar’ın okuduğu bu yazarlar öykülerde anlatı kişileri olarak yerini alır. Yalsızuçanlar, etkisi altında kaldığı sanatçı ve yazarların düşüncelerini, bakış açılarını içselleştirerek öykülerine taşır. Ayrıca İbn Arabî, Yunus Emre, Şeyh Galip ve Mevlânâ gibi Türk İslâm edebiyatı temsilcilerinden beslenen Yalsızuçanlar, öykülerinde farklı bir söylemin seslerini daha gür şekilde çıkarmaya başlar.

Keywords

Abstract

Sadık Yalsızuçanlar is one of the authors of recent Turkish literature who produced works with his own style. He has produced works in different genres such as novels, essays, research books and tales, and has earned his real reputation with his stories. The trio of tales, sufism, surrealism and the metaphysical search tension, which form the basis of Yalsızuçanlar's stories, make him have a brand new place in Turkish storytelling. Yalsızuçanlar begins literary life by reading authors such as Dostoyevsky, Balzac, Kafka, Borges, Joyce. These writers, read by Yalsızuçanlar, take their place as narrative figures in the stories. Yalsızuçanlar brings the thoughts and perspectives of the artists and writers under his influence to his stories by internalizing them. In addition, it feeds on the representatives of Turkish Islamic literature such as Ibn Arabi, Yunus Emre, Şeyh Galip and Mevlânâ and begins to make the voices of a different discourse louder in his stories. Sadık Yalsızuçanlar has carried many places where he lived and was in his stories from past to present. In addition, by establishing a tight link between character and space in his stories, he reflected the effect of space on the characters to the reader. In this study, the concepts of space in the writer's stories are examined from many perspectives.

Keywords