AZİZ NESİN’İN “ZÜBÜK KAĞNI GÖLGESİNDEKİ İT” ADLI ROMANI ÜZERİNE BİR İNCELEME DENEMESİ

Author:

Year-Number: 2021-2
Number of pages: 1-10
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmanın ana materyali Aziz Nesin’in Adam Yayınları tarafından yayımlanan “Zübük Kağnı Gölgesindeki İt” adlı romanıdır. Lakin çalışmaya katkı sağlayacağı varsayılan konu ile ilgili yayımlanmış tez, makale, kitap ve online olarak yayımlanmış her türlü materyalden yararlanılmıştır. Türk mizah ve yergi sanatının önde gelen kalemlerinden Mehmet Nusret Nesin (Aziz Nesin), eserlerinde toplumun aksak yönlerini mizahi bir tarzda işlemiştir. Yazarın birey ve toplum arasındaki karşılıklı etkileşimi sonucu vücuda gelen kötülük faktörünü ve bu kötülük faktörünü kendi lehlerine çeviren dalkavuk ve menfaatperest tipleri betimlediği “Zübük Kağnı Gölgesindeki İt” (Zübük) adlı romanı konusu itibariyle güncelliğini koruyan evrensel nitelikte bir eserdir. Bu çalışmada, ilgili eser yapı bakımından incelemeye tabi tutulduğu gibi eserde verilmek istenilen iletiler toplumsal gerçekçi bir bakış açısıyla irdelenerek eserin daha iyi anlaşılması sağlanmaya çalışılmıştır. Türk edebiyatının şaheserlerinden biri sayılabilecek olan Zübük adlı eser, altmış yıl önce yazılmasına rağmen güncelliğini yitirmeyen evrensel nitelikte klasik bir yapıttır. Eser, çalışmada yapı bakımından inceleneceği gibi vermek istemiş olduğu sosyal iletiler açısından da incelenmeye çalışılmıştır. Roman kurgusal olarak sağlam olup içerisinde doldurma mısra, gereksiz tasvir ve diyaloglara yer verilmemiştir. Roman kahramanlarının ağzında anlatılan her bir olay romanın bütünlüğünü sağlayan anlamlı yapılarıdır.

Keywords

Abstract

The main material of the study is Aziz Nesin’s novel “Zübük Kağnı Gölgesindeki İt” which has been published by Adam Publication. Yet, considering their possible contributions, the paper exploits several materials such as published theses, articles, boks and online resources related to the novel. Mehmet Nusret Nesin (Aziz Nesin), one of the prominent figures of satire and humour in Turkish literature, has handled social problems in a humorous style. The work “Zübük Kağnı Gölgesindeki İt” by the author, is a contemporary and universal novel regarding its topic; in this novel, the author describes a toady and self-seeking character who makes uso of the evil which occurs as the result of interaction between the individual and the society. In this study, it is aimed to investigate the social messages in a realistic view in order to maket he work to be understood better as well as analyzing the novel structurally. Zübük, which can be defined as one of the masterpieces of Turkish Literature, was written sixty years ago, yet it continues to be relevant as a universal work. The novel has been studied for its structural features as well as the social messages it conveys. The novel is steady in its fictional form, it does not contain redundant lines, descriptions or dialogues. Each story, told by the characters, are steady and meaningful structures which creates the integrity of the novel.

Keywords