Türk Düşüncesinde Teknoloji Kavramı ve Eğitimle İlişkisi

Author :  

Year-Number: 2023-Cilt / Volume: 4, Sayı / Issue: 2
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-24 23:57:37.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 46-57
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma bilim ve teknolojinin toplumsal gelişmedeki önemine değinerek bu gelişmelerin eğitim yoluyla nasıl sağlanabileceği üzerinde durmaktadır. Aynı zamanda teknolojinin insan yaşamını nasıl etkilediği, eğitim kurumlarının içinde yaşanılan çağa nasıl uyum sağlaması gerektiği, bilim ve teknolojinin ayrılmaz ilişkisi ve teknolojinin insan yaşamındaki yerine dikkat çekilmektedir. Ayrıca Türk düşünce tarihinde yer alan önemli bilim insanlarının teknolojiye dair düşüncelerine yer verilmektedir. Bilim ve teknolojinin ekonomik, toplumsal ve uluslararası boyuttaki etkilerine değinilerek bu gelişmelerin insana ve topluma nasıl yön verdiği tartışılmıştır. Son olarak teknolojinin beraberinde getirdiği etik ve insani sorunların da göz ardı edilmemesi gerektiğine vurgu yapılmaktadır

Keywords

Abstract

Emphasizing the importance of science and technology in societal development, the research focuses on how these advancements can be facilitated through education. It also sheds light on the impact of technology on human life, the necessity for educational institutions to adapt to the current era, the inseparable relationship between science and technology, and the role of technology in shaping human existence. Furthermore, it incorporates the viewpoints of notable Turkish scholars from the history of thought on technology. The paper delves into the economic, societal, and international ramifications of science and technology and how these advancements steer both individuals and communities. Lastly, it underscores the need to address the ethical and humanitarian issues arising from technology

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics