Amaç ve Kapsam


AMAÇ

YDED (Yenisey Dil, Edebiyat ve Eğitim Dergisi), 2020 yılında yayın hayatına başlayan uluslararası, hakemli ve indeksli bir dergidir. Dergimiz, YÖK ve ÜAK tarafından belirlenen eğitim bilimleri ve filoloji temel alanında araştırmalar yayınlamayı ve bilim insanlarına hizmet vermeyi amaçlamaktadır.

YDED (Yenisey Dil, Edebiyat ve Eğitim Dergisi), okuyucular tarafından ücretsiz erişim sağlanabilen açık erişimli bir dergidir.

YDED'de (Yenisey  Dil, Edebiyat ve Eğitim Dergisi), sisteme yüklenen her makale bilimsel bir bakış açısıyla objektif bir şekilde kontrol edilir ve alanında uzman hakemlere iletilir. Bu süreç büyük bir gizlilik politikasıyla sürdürülmektedir. YDED, çift taraflı kör hakemlik sürecini esas almaktadır. Hakem süreci tamamlanan makaleler geliş tarihlerine göre yayın sırasına alınır.

YDED’in (Yenisey  Dil, Edebiyat ve Eğitim Dergisi) önemli bir amacı da Türkçe eğitimi, yabancı dil öğretimi, dil bilim, dil eğitimi, edebiyat ve çeviri bilim alanlarında bütün dünyada takip edilen ve yüksek oranda atıf alan bir dergi haline gelmektir.

KAPSAM

YDED (Yenisey  Dil, Edebiyat ve Eğitim Dergisi), aşağıda belirtilen alanlarda yapılan çalışmalar için bilim insanları ve araştırmacıların yararlanabileceği çevrimiçi bir yayın platformu olarak hizmet etmeyi amaçlamaktadır:

 Eğitim Bilimleri Temel Alan: Türkçe Eğitimi, Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi, Yabancı Dil Eğitimi

 Filoloji Temel Alanı: Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Çeviribilim, Dünya Dilleri ve Edebiyatları, Eski Çağ Dilleri ve Kültürler, Karşılaştırmalı Edebiyat, Çocuk Edebiyatı, Klasik Türk Edebiyatı, Türk Dili, Türk Halk Bilimi, Yeni Türk Edebiyatı, Dil bilim