Danışma ve Yayın Kurulu


Yenisey Dil-Edebiyat ve Türkçe Eğitimi Dergisi

 Türkçe Eğitimi

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi

Eski Türk Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Yeni Türk Dili

Eski Türk Dili

Çağdaş Türk Lehçeleri

Türk Halk Edebiyatı

Dilbilim

Karşılaştırmalı Edebiyat

İngiliz Dili ve Edebiyatı

İngiliz Dili Eğitimi

Çeviri bilim

 

Editör Kurulu

Dr. Ahmet Zeki GÜVEN - ahmetzekiguven@hotmail.com

Uzm. Uğur ÖZBİLEN - ozbilenugur@gmail.com   

Uzm.Tuğrul Gökmen ŞAHİN- tugrul.sahin@inonu.edu.tr

Uzm. Nazlı Can ÇETİNKAYA - nazlicancetinkaya95@gmail.com

 

 

Alan Editörleri

Prof. Dr. İlhan GENÇ

Prof. Dr. Doğan GÜNAY

Doç. Dr. Ömer Tuğrul KARA 

Doç. Dr. Mesut GÜN   

Doç. Dr. Erkan SALAN

Doç. Dr. Atıf AKGÜN

Uzm. Yıldız ÖZBİLEN

 

 

Danışma ve Yayın Kurulu

Prof. Dr. Henryk Jankowski (Adam Mickiewicz University,Polonya, Poznan, ) henko@amu.edu.pl

Prof. Dr. Süer EKER (Başkent Üniversitesi) ekers@baskent.edu.tr

Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin (Marmara Üniversitesi) mskacalin@gmail.com

Prof. Dr. Nesrin Bayraktar Erten(Hacettepe Üniversitesi) bnesrin@yahoo.com

Prof. Dr. Bayram BAŞ (Yıldız Teknik Üniversitesi) https://avesis.yildiz.edu.tr/bbas

Prof. Dr. Fatma AÇIK (Gazi Üniversitesi) fatmaacik1@gazi.edu.tr

Prof. Dr. Galip GÜNER (Erciyes Üniversitesi) gunerg@erciyes.edu.tr

Prof. Dr. Nevin AKKAYA (Dokuz Eylül Üniversitesi) nevin.akkaya@deu.edu.tr

Prof. Dr. Muammer Nurlu (Gazi Üniversitesi) mnurlu@gazi.edu.tr

Prof. Dr. Alpaslan OKUR (Sakarya Üniversitesi) aokur@sakarya.edu.tr

Prof. Dr. Şerif Ali Bozkaplan (Dokuz Eylül Üniversitesi) bozkaplan@gmail.com

Prof. Dr. Timur Kocaoğlu (ABD-Michigan State University) tkocaoglu@yahoo.com

Prof. Dr. Uwe Bläsing (Leiden University-Hollanda) uweblaesing@gmail.com

Prof. Dr. Yong Song Li (Kore-Seoul National University) yongsongli1964@empas.com

Dr. Kenjegül Kalieva (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi) kenjegul.kalieva@yahoo.comkkalieva@yahoo.com

Dr. Cem Erdem (Adam Mickiewicz University,Polonya, Poznan) cemerdemm@gmail.com

Dr. Dorota Cegiolka (Adam Mickiewicz University, Polonya, Poznan) dsmetek@amu.edu.pl

Dr. Gulayhan Aqtay (Adam Mickiewicz University,Polonya, Poznan) akgul@amu.edu.pl

Dr. Iryna Driga (A. Krymsky Araştırma Enstitüsü, Ukrayna)  idriga@gmail.com

Dr. Shinji Ido (Nagoya University, Graduate School of Humanities,) ido.shinji@gmail.com

Dr. Zhanna Yusha (Sibirya Rusya İlimler Akademisi) zhanna-yusha@yandex.ru