Danışma ve Yayın Kurulu


Yenisey Dil-Edebiyat ve Türkçe Eğitimi Dergisi

Eski Türk Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Yeni Türk Dili

Eski Türk Dili

Çağdaş Türk Lehçeleri

Türk Halk Edebiyatı

Dilbilim

Karşılaştırmalı Edebiyat

İngiliz Dili ve Edebiyatı

İngiliz Dili Eğitimi

Çeviri bilim

Türkçe Eğitimi

 

Editör Kurulu

Dr. Tülay Çulha - culhatulay@gmail.com

Uzm. Muhammet Özcan - ozcannmuhammet@gmail.com

Arş. Grv. Tuğrul Gökmen Şahin - tugrul.sahin@inonu.edu.tr

Arş. Grv. Mert Şen - mert.sen@inonu.edu.tr

Alan Editörleri

Prof. Dr. Hasan Kavruk - İnönü Üniversitesi - hasan.kavruk@inonu.edu.tr

Prof. Dr. Erol Öztürk  - Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - erolozturk@gmail.com

Dr. Salim Durukoğlu - İnönü Üniversitesi - hasan.kavruk@inonu.edu.tr

Dr. Gürkan Moralı - Erciyes Üniversitesi - gurkanmorali@gmail.com

Dr. Seda Taş - Trakya Üniversitesi - stone.seda@gmail.com

 

Danışma ve Yayın Kurulu

Prof. Dr. Mehmet Ölmez (İstanbul Üniversitesi) - olmez.mehmet@gmail.com

Prof. Dr. A. Melek Özyetgin (Yıldız Teknik Üniversitesi ) - ozyetgin@gmail.com

Prof. Dr. Aynur Koçak (Yıldız Teknik Üniversitesi) - aynurnazkocak@hotmail.com

Prof. Dr. Deniz Abik (Çukurova Üniversitesi) denabik@cu.edu.tr 

Prof. Dr. Engin Çetin (Çukurova Üniversitesi) encetintr@gmail.com

Prof. Dr. Figen Güner Dilek (Hacı Bayram Veli Üniversitesi) figengunerdilek@gmail.com

Prof. Dr. Gülsel Sev (Abant İzzet Baysal Üniversitesi) gulselsev@gmail.com

Prof. Dr. Henryk Jankowski (Polonya, Poznan, Adam Mickiewicz University) henko@amu.edu.pl

Prof. Dr. Hülya Kasapoğlu Çengel (Hacı Bayram Veli Üniversitesi) hulya.kasapoglu@hbv.edu.tr

Prof. Dr. M. Esat Harmancı (Kocaeli Üniversitesi) esatharmanci@hotmail.com

Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin (Marmara Üniversitesi) mskacalin@gmail.com

Prof. Dr. Nesrin Bayraktar Erten(Hacettepe Üniversitesi) bnesrin@yahoo.com

Prof. Dr. Şerif Ali Bozkaplan (Dokuz Eylül Üniversitesi) bozkaplan@gmail.com

Prof. Dr. Timur Kocaoğlu (ABD-Michigan State University) tkocaoglu@yahoo.com

Prof. Dr. Uwe Bläsing (Leiden University-Hollanda) uweblaesing@gmail.com

Prof. Dr. Yong Song Li (Kore-Seoul National University) yongsongli1964@empas.com

Prof. Dr. Zuhal Ölmez (YTÜ ) zuolmez@gmail.com

Dr. Hakan Aydemir (Medeniyet Üniversitesi)- aydemirhaakan@gmail.com

Dr. Hülya Yıldız (Anadolu Üniversitesi) hkoprulu@anadolu.edu.tr

Dr. Kenjegül Kalieva (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi) kenjegul.kalieva@yahoo.comkkalieva@yahoo.com

Dr. Dilek Türkyılmaz (Hacı Bayram Veli Üniversitesi) dturkyilmaz74@hotmail.com

Dr. Sevim Erdem (Tunceli Üniversitesi) sevimerdem@hotmail.com

Dr. Uğur Uzunkaya (Atatürk Üniversitesi) uguruzunkaya1@gmail.com

Dr. Akartürk Karahan (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi) akartrk@yahoo.com

Dr. Cem Erdem (Polonya, Poznan, Adam Mickiewicz University) cemerdemm@gmail.com

Dr. Dorota Cegiolka (Polonya, Poznan, Adam Mickiewicz University) dsmetek@amu.edu.pl

Dr. Eylem Saltık (Osmangazi Üniversitesi) esaltik77@hotmail.com

Dr. Gulayhan Aqtay (Polonya, Poznan, Adam Mickiewicz University) akgul@amu.edu.pl

Dr. Gülçin Tanrıbuyurdu (Kocaeli Üniversitesi) gulcin.tanribuyurdu@gmail.com

Dr. Hacer Tokyürek (Erciyes Üniversitesi) htokyurek@hotmail.com

Dr. Hülya Bayrak Akyıldız (Anadolu Üniversitesi) hbayrak@anadolu.edu.tr

Dr. Iryna Driga (A. Krymsky Araştırma Enstitüsü, Ukrayna)  idriga@gmail.com

Dr. Murat Elmalı (İstanbul Üniversitesi) melmali@istanbul.edu.tr

Dr. Muvaffak Duranlı (Ege Üniversitesi) m_duranli@hotmail.com

Dr. Özlem Ayazlı (Sivas umhuriyet Üniversitesi) civelek.o@gmail.com

Dr. Shinji Ido (Nagoya University, Graduate School of Humanities,) ido.shinji@gmail.com

Dr. Soner Akpınar (Osman Gazi Üniversitesi) sonerakpinar06@hotmail.com

Dr. Tülay Çulha (Kocaeli Üniversitesi) culhatulay@gmail.com

Dr. Zhanna Yusha (Sibirya Rusya İlimler Akademisi) zhanna-yusha@yandex.ru