Danışma ve Yayın Kurulu


Yenisey Dil-Edebiyat ve Türkçe Eğitimi Dergisi

 Türkçe Eğitimi

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi

Eski Türk Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Yeni Türk Dili

Eski Türk Dili

Çağdaş Türk Lehçeleri

Türk Halk Edebiyatı

Dilbilim

Karşılaştırmalı Edebiyat

İngiliz Dili ve Edebiyatı

İngiliz Dili Eğitimi

Çeviri bilim

 

Editör Kurulu

Dr. Ahmet Zeki GÜVEN - ahmetzekiguven@hotmail.com

Dr. Uğur ÖZBİLEN - ozbilenugur@gmail.com   

Dr.Tuğrul Gökmen ŞAHİN- tugrul.sahin@inonu.edu.tr

 

 

 

Alan Editörleri

Prof. Dr. İlhan GENÇ

Prof. Dr. Doğan GÜNAY

Prof. Dr.Mesut GÜN   

Doç. Dr. İlyas YAZAR

Doç. Dr. Ömer Tuğrul KARA 

Doç. Dr. Erkan SALAN

Doç. Dr. Atıf AKGÜN

 

 

 

Danışma ve Yayın Kurulu

Prof. Dr. Ahmet AKKAYA, (Adıyaman Üniversitesi),  aakkaya@adiyaman.edu.tr

Prof. Dr. Alpaslan OKUR (Sakarya Üniversitesi) aokur@sakarya.edu.tr

Prof. Dr. Bayram BAŞ (Yıldız Teknik Üniversitesi) https://avesis.yildiz.edu.tr/bbas

Prof. Dr. Galip GÜNER (Erciyes Üniversitesi) gunerg@erciyes.edu.tr

Prof. Dr. Fatma AÇIK (Gazi Üniversitesi) fatmaacik1@gazi.edu.tr

Prof. Dr. Henryk Jankowski (Adam Mickiewicz University,Polonya, Poznan, ) henko@amu.edu.pl

Prof. Dr. Muammer Nurlu (Gazi Üniversitesi) mnurlu@gazi.edu.tr

Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin (Marmara Üniversitesi) mskacalin@gmail.com

Prof. Dr. Nevin AKKAYA (Dokuz Eylül Üniversitesi) nevin.akkaya@deu.edu.tr

Prof. Dr. Nesrin Bayraktar Erten(Hacettepe Üniversitesi) bnesrin@yahoo.com

Prof. Dr. Süer EKER (Başkent Üniversitesi) ekers@baskent.edu.tr

Prof. Dr. Şerif Ali Bozkaplan (Dokuz Eylül Üniversitesi) bozkaplan@gmail.com

Prof. Dr. Timur Kocaoğlu (ABD-Michigan State University) tkocaoglu@yahoo.com

Prof. Dr. Uwe Bläsing (Leiden University-Hollanda) uweblaesing@gmail.com

Prof. Dr. Yong Song Li (Kore-Seoul National University) yongsongli1964@empas.com

Doç. Dr. Mehmet Yalçın YILMAZ, İstanbul Üniversitesi,  myyilmaz@istanbul.edu.tr

Dr. Cem Erdem (Adam Mickiewicz University,Polonya, Poznan) cemerdemm@gmail.com

Dr. Dorota Cegiolka (Adam Mickiewicz University, Polonya, Poznan) dsmetek@amu.edu.pl

Dr. Gulayhan Aqtay (Adam Mickiewicz University,Polonya, Poznan) akgul@amu.edu.pl

Dr. Iryna Driga (A. Krymsky Araştırma Enstitüsü, Ukrayna)  idriga@gmail.com

Dr. Kenjegül Kalieva (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi) kenjegul.kalieva@yahoo.comkkalieva@yahoo.com

Dr. Shinji Ido (Nagoya University, Graduate School of Humanities,) ido.shinji@gmail.com

Dr. Zhanna Yusha (Sibirya Rusya İlimler Akademisi) zhanna-yusha@yandex.ru