Editör/Alan Editörleri


Editörler

Dr. Tülay Çulha - culhatulay@gmail.com

Uzm. Muhammet Özcan - ozcannmuhammet@gmail.com

Arş. Grv. Tuğrul Gökmen Şahin - tugrul.sahin@inonu.edu.tr

Arş. Grv. Mert ŞEN - mert.sen@inonu.edu.tr

Alan Editörleri

Prof. Dr. Hasan Kavruk - İnönü Üniversitesi - hasan.kavruk@inonu.edu.tr

Prof. Dr. Erol Öztürk  - Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - erolozturk@gmail.com

Dr. Salim Durukoğlu - İnönü Üniversitesi - salimdurukoglu@inonu.edu.tr

Dr. Gürkan Moralı - Erciyes Üniversitesi - gurkanmorali@gmail.com

Dr. Seda Taş - Trakya Üniversitesi - stone.seda@gmail.com