Hakemler İçin


  • Hakemler editör tarafından gönderilen makaleleri şu hususlar açısından inceler:

1)    Çalışmanın yapısal ve mantıksal bütünlüğü,

2)    Makaledeki başlık, alt başlık ve içerik uyumu,

3)    Makalenin dil ve ifade bakımından uygunluğu,

4)    Türkçe özet çalışmanın amaç, yöntem ve sonuçlarını içerip içermediği,

5)    İngilizce özet çalışmanın amaç, yöntem ve sonuçlarını içerip içermediği,

6)    Makalede kullanılan yöntemin uygunluğu,

7)    Sonuçlar ve tartışmanın bilimsel sunuluşu ve tartışılması,

8)    Öneri ve değerlendirmelerin anlamlılığı, geçerliliği,

9)    Makalede çizelge, şekil ve görselin yeterliliği,

10)  Kaynakların kullanımı ve ilgili literatürün güncelliği,

11)  Makalenin özgünlüğü ve ilgili olduğu alana katkısı olup olmadığı konularında yeterli/yetersiz şeklinde değerlendirir.

  • Yenisey (Dil, Edebiyat ve Eğitim Dergisi) dergisinde kör hakemlik uygulaması vardır. Değerlendirmeye gönderilen çalışmalarda yazar(lar)ın ve hakemlerin isimleri karşılıklı olarak gizli tutulur.
  • Makale Takip Sistemi’nde editörlük sistemi tarafından onaylanan yazılar aynı sistem üzerinden en az iki hakeme gönderilir. İki hakem tarafından yapılan değerlendirmede bir olumlu bir olumsuz oy çıkması halinde makale üçüncü bir hakeme gönderilir.
  • Hakemlerin raporlarını 15 gün içerisinde göndermeleri editörlük tarafından takip edilir. Belirlenen sürede raporların gelmemesi durumunda yazıya editörlük tarafından  yeni hakem ataması yapılır.
  • Hakem-editör, editör-yazar Makale Takip Sistemindeki mesajlar kısmından yazışabilir. Teklif ve ek uyarılarda bulunabilir.
  • Hakemler yaptıkları değerlendirmeler sonrasında makaleler ile ilgili (eğer varsa) gerekli gördükleri düzeltmeleri Word for Windows dosyası formatında sisteme yükleyebilirler.
  • Hakemler düzeltilmesini istedikleri yazının yayımlanmadan önceki halini görmeyi isteyebilirler. Bu durumda sisteme kaydedilen yazı otomatik olarak hakemin sayfasına düşer ve buradan hakem tarafından incelenir.