Yazım ve Yayın İlkeleri


 1. Yenisey (Dil, Edebiyat ve Eğitim Dergisi) Dergisi uluslararası hakemli bir dergi olup yılda 2 kez yayımlanır. Gerekli durumlarda özel ya da ek sayılar da yayımlanabilir. Dergi Açık Erişim Politikası’nı takip etmektedir.
 2. Yenisey (Dil, Edebiyat ve Eğitim Dergisi)Dergisi dil ve edebiyat alanlarında yazı yayımlayan bir dergidir.
 3. Yenisey (Dil, Edebiyat ve Eğitim Dergisi)Dergisi’ne gönderilen yazıların daha önce herhangi bir mecrada yayımlanmamış olması ve sisteme eklendiğinde bir başka yayın organının yayın değerlendirme sürecinde bulunmaması gerekir.    
 4. Yenisey (Dil, Edebiyat ve Eğitim Dergisi)Dergisi’ne yayımlanması için yazı göndermek isteyenlerin, yazılarını www.yeniseydergi.com adresinde yer alan Makale Takip Sistemi’ne üye olarak göndermeleri gerekir.
 5. Yayımlanma aşamasında, yayımlanmaya değer bulunan çalışmaların yazar kısmına üyelikte kullanılan isim ekleneceğinden yazarların, Makale Takip Sistemi’ne akademik etkinliklerini yürütürken kullandıkları isimleriyle üye olmaları gerekir.
 6. Herhangi bir yazının Yenisey Dergisi’nin elektronik sistemine eklenmesi, yazının yayımlanması için başvuru olarak kabul edilir ve yazının değerlendirilme süreci başlar.
 7. Başvurunun yapılmasından yazının yayımlanması aşamasına kadar uzanan süreçteki bütün işlemler elektronik ortamda gerçekleşir.  
 8. Yayımlanması için Yenisey (Dil, Edebiyat ve Eğitim Dergisi)Dergisi’ne gönderilen yazılarının basım ve yayım hakları dergiye devredilmiş olur. Bu yazılar dergi yönetiminden izin alınmaksızın bir başka yayın organında yayımlanamaz, çoğaltılamaz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Yenisey Dergisi, yayımlamış olduğu metinleri çeşitli mecralarda yayımlayabilir.
 9. Yenisey (Dil, Edebiyat ve Eğitim Dergisi)Dergisi’ne gönderilmiş yazılardan kaynaklanması muhtemel herhangi bir yasal, hukuksal, ekonomik ve etik sorumluluk, söz konusu yazı yayımlanmış olsa bile yazarlarına aittir. Dergi herhangi yükümlülük kabul etmez.
 10. Yenisey (Dil, Edebiyat ve Eğitim Dergisi) Dergisi’nin yayın dili Türkçe olmakla birlikte İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Farsça vb. dillerden gelen yazılar da değerlendirmeye tabi tutulur ve hakemler tarafından yayımlanması uygun görüldüğü takdirde yayımlanır.

 

Değerlendirme Süreci;

 1. Yenisey (Dil, Edebiyat ve Eğitim Dergisi)Dergisi’nin sistemine eklenen yazılara isim veya yazarın kimliğini deşifre edici herhangi bir gönderme konulmaz. Hakem sürecinden geçerek yayımlanması uygun görülen yazıların yazarlarına ait bilgiler yayım aşamasında editörler tarafından eklenir.
 2. Yenisey (Dil, Edebiyat ve Eğitim Dergisi)Dergisi’nin sistemine yüklenen her yazı, ilk olarak editör veya editör yardımcıları tarafından yazım ve yayım ilkelerine uygunluğu bağlamından değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, yazar tarafından yapılması gereken düzeltmeler olursa, yazı, editörler tarafından düzeltme istenerek yazara iade edilir.
 3. Yazım ilkelerine uygun olmayan yazılar hakeme gönderilmez.  
 4. Yazım ve yayın ilkeleri açısından değerlendirilmeye uygun bulunan yazılar hakemlere yönlendirilir. Editör onayından geçen her yazının değerlendirilmesi için en az iki hakem görevlendirilir. Değerlendirme sürecine alınan yazılar için belirlenen hakemler yazının temsil ettiği alan ve anabilim dalında uzmanlıkları bulunan kimseler arasından seçilir.
 5. Hakem ve yazarların isimleri karşılıklı olarak birbirlerinden gizli tutulur.
 6. Hakemlerin kendilerine gönderilen yazıyı değerlendirme süreleri azami 20 gündür. Bu süreç sonunda rapor edilmeyen yazı için yeni bir hakem tayin edilir ve süre yine 15 gün olarak uygulanır.
 7. Alan değerlendirmesinden iki olumlu hakem raporu alan yazı yayımlanmaya hak kazanır. Bir olumlu bir olumsuz hakem raporu alan yazı, üçüncü bir hakeme (dergi alan hakemine) gönderilir ve yazının yayımlanıp yayımlanmaması üçüncü hakemin raporu doğrultusunda belirlenir.
 8. Hakemler, düzeltme istedikleri yazıyı yayımlanmadan önce bir kez daha görmek isteyebilirler. Bu talebin raporda belirtilmesi durumunda metnin düzeltilmiş biçimi sistem tarafından otomatik olarak hakeme gönderilir.
 9. Yazarlar, makul çerçevede ve ikna edici verilerle birlikte hakem raporuna itiraz edebilirler. İtirazlar dergi yönetimi tarafından incelenir ve uygun görüldüğü takdirde konu ile ilgili olarak farklı bir hakemin (ya da hakemlerin) görüşlerine başvurulabilir. 
 10. Yenisey (Dil, Edebiyat ve Eğitim Dergisi)Dergisi’nin elektronik sistemine eklenen yazıların değerlendirme sürecinin hangi evresinde olduğu, yazarlar tarafından kendi üyelik bilgileri kullanılarak takip edilebilir. Hakem süreci titizlikle izlenmeli, sistem yalnızca bir kez değişiklik hakkı verebildiğinden dolayı yapılması muhtemel değişiklikler için her iki hakem değerlendirmesinin de sonuçlanması ve raporların sisteme girilmesi beklenmelidir.
 11. Dergi editörleri, hakemler tarafından verilen düzeltmeleri titizlikle takip eder. Bu doğrultuda, editörler tarafından bir yazının yayımlanması ya da yayımlanmaması yönünde karar alınabilir.
 12. Yayımlanması amacıyla Yenisey Dergisi’ne gönderilmiş olan özgün makalelerin başında en az 200, en fazla 300 kelimeden oluşan Türkçe (Özet), İngilizce (Abstract) ve 3-5 kelimelik Türkçe (Anahtar Kelimeler), İngilizce (Keywords) ile Türkçe ve İngilizce başlık yer almalıdır.
 13. Makalelerde yapılan atıflar ve kaynakça yazımı için yazarların APA 7 formatını kullanmaları gerekir. 
 14. Metnin sonunda KAYNAKÇA başlığı altında çalışmada kullanılan kaynakların bir listesi verilir. Çalışmada kullanılan referansların listelendiği bu kaynakça, yazar soyadı sıralamasına göre ve alfabetik olarak hazırlanır.
 15. Yazılara üst-bilgi, alt-bilgi ve sayfa numarası verilmez.
 16. İmla ve noktalama işaretleri için, metnin içeriği ile ilişki olan farklılıklar dışında TDK’nın yazım ve imla kılavuzu esas alınır.
 17. Microsoft Word programında yer almayan özel bir yazı tipinin (font) kullanıldığı çalışmalarda, sisteme makale ile birlikte font dosyası da eklenir.
 18. Sisteme eklenecek yazıların sayfa düzeninin yazar tarafından ve aşağıdaki değerlere uygun bir biçimde yapılmış olması gerekir:

Kağıt Boyutu: Genişlik: 16,5cm - Yükseklik: 24cm

Üst Kenar Boşluk: 3 cm

Alt Kenar Boşluk: 3 cm

Sol Kenar Boşluk: 2 cm

Sağ Kenar Boşluk: 2 cm

Yazı Tipi: Times New Roman

Yazı Boyutu: Başlıkta ve metinde 11, dipnotlarda 9 punto

Tablo ve Grafikler: Tablo ve grafiğin başlığı times new roman, 10 punto, tablo içindeki yazılar 9 punto, aralık önce 6nk sonra 0nk, satır aralığı tek. Tablo sağ, sol ve iç kenarlıklar kaldırılmalı.

Paragraf Aralığı: Önce 6 nk – sonra 0 nk

Paragraf Girintisi: Metinde ilk satır (First Line) 1 cm, dipnotlarda asılı (Hanging) 0.4 cm

Satır Aralığı: Metinde ve dipnotlarda tek

Ana Başlık ve Aralık (En Fazla 220 Harf): 14 Punto, Büyük Harf ve 1,5 Satır Aralığı

Diğer dildeki Başlık ve Aralık: 11 Punto, Küçük Harf ve 1,25 Satır Aralığı

Her şey Dâhil En fazla Sayfa Sayısı: 25

Abstract ve Özet Kısımlarının Sözcük Sayısı: 200-300

Abstract ve Özet Kısımlarının Yazı Tipi Boyutu: 9 Punto

Keywords ve Anahtar Sözcük Sayısı Aralığı: En az 5 anahtar sözcük.

 1. Yenisey Yayın İlkeleri’ne herhangi bir açıdan uygunluk arz etmeyen yazılar değerlendirilmeye alınmaz.

 

ÖRNEK KAYNAK GÖSTERİMİ

Tek Yazarlı Kitap

Metin içinde: (Soyad, Yıl, s. )

Kaynakçada:

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde. Baskı Yeri: Yayınevi.

 

Tek Editörlü Kitap

Metin içinde: (Soyad, Yıl, sayfa)

Kaynakçada:

Editörün Soyadı, Editörün Adının Baş Harfleri. (Ed.). (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde. Baskı Yeri: Yayınevi.

 

İki veya Daha Fazla Yazarlı Kitap Ya da Editörlü Kitap

Metin içinde: (İlk Yazarın Soyadı ve İkinci Yazarın soyadı, Yıl, sayfa)

Kaynakçada:

İlk Yazarın Soyadı, İlk Yazarın Adının Baş Harfleri., İkinci Yazarın Soyadı, İkinci Yazarın Adının Baş Harfleri. ve Üçüncü Yazarın Soyadı, Üçüncü Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde. Yer: Yayınevi.

 

 

Çeviri Kitaplar

Metin içinde: (Soyad, Yıl, s. )

Kaynakçada:

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde. (Çevirmenin Adının İlk Harfleri. Çevirmenin Soyadı, Çev.) Baskı Yeri: Yayınevi.

 

 

Derlemede Yer Alan Bir Yazı ya da Bölüm

Metin içinde: (Soyad, Yıl, s. )

Kaynakçada:

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Yazının başlığıEditörün adının/adlarının baş harfi. Editörün soyadı (Ed.), Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde (ss. sayfa numara aralığı). Baskı Yeri: Yayınevi.