2023 Aralık Sayısı için makale kabulü başlamıştır.


Değerli Araştırmacılar,

YENİSEY Uluslararası Dil, Edebiyat ve Eğitim Dergisi Aralık sayısı için makale kabulüne başlamıştır.

Derginin yayın ilkeleri yeniden düzenlenmiş olup dergimize yayı gönderecek araştırmacıların "Yazım ve Yayın İlkeleri" başlığındaki açıklamalara dikkat ederek Örnek Makale Şablonu'na göre çalışmalarını sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Yayın Yükleme Akış Şemasındaki adımlara uygun süreç takibi yapılmalıdır.

Dergimiz indexleme süreçlerinde bulunduğundan araştırmacıların çalışmalarıyla birlikte Benzerlik, Raporu, gerekmesi durumunda Etik Kurul Raporu ve Telif Hakkı Devir Formunu sisteme yüklemeleri gerekmektedir.