Yetişkin Eğitimi: Sistematik İnceleme

Author:

Year-Number: 2023-Cilt / Volume: 4, Sayı / Issue: 2
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-24 23:58:15.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 58-74
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yetişkin eğitimi alanında Türkiye’de yürütülen doktora ve yüksek lisans tezlerinin sistematik incelemesinin yapılması amaçlanarak yetişkin eğitimi alanında 1988-2021 yılları arasında YÖK Ulusal Tez Merkezinde yayımlanan 266 tez sistematik incelemeye tabi tutulmuştur. Sistematik inceleme sonucunda bulgular üç ana başlık altında incelenmiştir. Bunlardan ilki tezlerin künye bilgilerine ilişkin bulgulardır. Bu kapsamda yetişkin eğitimi tezlerinin 2019 yılında en verimli dönemini yaşadığı tespit edilmiştir. Analiz sonuçlarına ilişkin ikinci ana başlık tezlerin yöntem açısından değerlendirilmesidir. Bu kapsamda yayımlanan tezlerin çoğunluğunun nicel yönteme dayalı olduğu, örneklem tercihinde kursiyerlerin ön plana çıktığı ve tezlerde ağırlıklı olarak ANOVA, t test gibi karşılaştırma analiz tekniklerine başvurulduğu tespit edilmiştir. Analiz bulgularının değerlendirilmesinde üçüncü ana başlık ise tezlerin akademik şekil şartlarına ilişkindir. Çalışma kapsamında öne çıkartılan öneri ve buna dayalı tartışmanın önemli boyutlarından biri bu çalışmadaki kısıtlardan kaynaklanmaktadır. Çalışmada veriler sistematik inceleme yöntemi ile incelenmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of the study is to evaluate the doctor aland master's these swhich published in the field of adult education in the context of Turkey. 266 theses published in the YOK National Thesis Center between 1988-2021 in the field of adult education were subjected to systematic review analysis. As a result of the systematic review analysis, the findings were examined under three main headings. The first of these is the findings relatedto the identity information of the theses. In this context, it has been determined that year of 2019 is the most productive period for adult education. The second main topic regarding the analysis results is the evaluation of the themes of the theses. The third title in the evaluation of the analysis findings is related to for malre quirements in scope of academic writing. Representation of study data with systematic analysis method.

Keywords