Doğal İşitsel -Sözel Yöntem ile İşitme Engelli Öğrencilere Türkçe Öğretimi Bir Literatür Çalışması

Author :  

Year-Number: 2024-Cilt / Volume: 5, Sayı / Issue: 1
Yayımlanma Tarihi: 2024-06-07 02:25:12.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 40-54
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada işitme engelli öğrencilerin Türkçe dil becerilerini edinmelerinde doğal işitsel-sözel yöntemin etkileri üzerinde durulmuştur. Araştırma verilerine ‘Doküman Analizi’ yöntemiyle ulaşılmış ve ilgili veriler içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Çalışmanın bulguları, doğal işitsel-sözel yöntemle eğitim alan işitme engelli öğrencilerin Türkçe dil becerilerinde yükselme olduğunu göstermektedir. Çalışma sonuçlarına göre ise çocuklara öykü okuma, öykü anlatma, sıralı olayların bulunduğu resimlere ve olayların tek bir kartta sunulduğu resimlere bakma, birlikte öykü oluşturma, gazete haberlerine bakma, film seyretme ve mektup yazma gibi etkinlikler, işitme engelli öğrencilerin yazının iletişimsel amacının farkına varmalarına, dinlemelerini geliştirmelerine, dinlediklerinden anlam çıkarmalarına, olaylar arasında ilişki kurmalarına, tahminlerde bulunmalarına, olayları deneyimleriyle birleştirmelerine, öykü yapılarının farkında olmalarına ve sözcük dağarcıkları ve cümle yapılarını geliştirmelerine olanak sağlamaktadır.

Keywords

Abstract

This study has focused on the effects of the natural auditory-verbal method on the acquisition of Turkish language skills by students with hearing impairments. The research data were accessed through ‘Document Analysis’ and assessed using content analysis. The findings of the study indicate that students with hearing impairments who receive education through the natural auditory-verbal method show improvement in their Turkish language skills. According to the study’s results, activities such as reading stories, storytelling, looking at pictures with sequential events and single-card event presentations, co-creating stories, examining newspaper articles, watching films, and writing letters enable students with hearing impairments to realize the communicative purpose of writing, to improve their listening, to derive meaning from what they hear, to establish relationships between events, to make predictions, to integrate events with their experiences, to become aware of story structures, and to develop their vocabulary and sentence structures.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics